4836 629 ico wu - Fakturowanie, opodatkowanie, księgowość i wiele więcej informacji na mojafaktura.pl

W Polskim obrocie gospodarczym przedsiębiorca może spotkać się z wieloma rodzajami faktur. dokumenty te bowiem są handlowymi relacjami w kontaktach biznesowych. Za ich podstawie dokumentuje się sprzedaż towarów i wykonanych usług. O właściwości tego dokumentu nie decyduje jej nazwa, lecz dane na niej umieszczone.
Rodzaje faktur

Do faktur obowiązujących w Polskim systemie prawnym zaliczamy kilka rodzajów. Faktura zaliczkowy służy rejestrowaniu otrzymywanych zaliczek i zadatków. Aczkolwiek nie wystawia się go przy dokumentowaniu zaliczek na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, dostawy energii elektrycznej, świadczenia usług ochrony osób, stałej obsług prawnej i biurowej, jak również usług telekomunikacyjnych. Kolejną fakturą jest faktura końcowa. Służy ona wystawianiu w przypadku rozliczenia uprzednio otrzymanych zadatków, a także przedpłat. Faktura ta powinnien zawierać rejestr numerów faktur zaliczkowych wystawionych przed dostawą towarów, bądź realizacją usług. Następnym dokumentem jest faktura korygująca. Jest ona wystawiana w przypadku wykrycia błędu i obowiązku dokonania zmian na tym dokumencie, w celu naprawienia pomyłki. Jeżeli chodzi o faktury VAT, to występuje w niej pewna marża, która służy opodatkowaniu. Oznacza to, że pewnien sprzedawca oddaje do urzędu skarbowego niższą kwotę podatku VAT. Dokument uproszczona, to dokument wystawiana, gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 złotych. Przedsiębiorca ma wtedy prawo do wystawienia takiej faktury. Faktura ta nie może dokumentować wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, sprzedaży wysyłkowej na terenie kraju, jak również dostawy towarów i usług na rzecz podmiotów z krajów Unii Europejskiej.
Podatki

Jeżeli chodzi o kwestię podatków, to z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej wiąże się obowiązek odprowadzania różnego rodzaju podatków. Wszystko zależy od wielkości prowadzonej firmy, od formy opodatkowania, jak również sposobu prowadzenia działalności. Rok podatkowy jest okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Rok podatkowy jest zatem proporcjonalny do roku kalendarzowego. Państwo przygotowało aplikację, które pozwala składać deklaracje podatkowe przez internet. Jeżeli chodzi o samo pojęcie podatku to jest to przymusowe, bezzwrotne, nieodpłatne świadczenie, które jest przekazywane przez płatnika na rzecz budżetu państwa. Podatki możemy podzielić ze względu na kryterium państwowe, samorządowe, a także wspólne. Otóż do podatków państwowego zalicza się między innymi podatek od towarów i usług, podatek od wzrostu wynagrodzeń, podatek od giełd, oprocentowanie kapitału w 1-osobowych spółkach, jak również dewidenda. Jeżeli chodzi o podatki samorządowe, to zaliczamy do nich między innymi podatek rolny, podatek od posiadania psów, podatek leśny, od posiadania nieruchomości, podatek od spadków i darowizn, podatek od środków transportowych, jak również opłata skarbowa. Natomiast podatek wspólny składa się z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych. Przy podatku dochodowym od osób fizycznych 15% należy do gminy, a 85% przypada do budżetu państwa. Natomiast jeżeli mówimy o podatku dochodowym od osób prawnych to aż 95% przypada państwu, a jedynie 5% przypada budżetowi gminy.

Podatek akcyzowy. Stosuje się go w stosunków do towarów uznawanych za luksusowe. Stawki odnoszące się do akcyzy ustala minister finansów na dany rok kalendarzowy, który obowiązuje tylko przez ten okres. Na kolejny rok stawki mogą być inne. Towary, które są objęte akcyzą są oznakowane specjalnymi znakami skarbowymi. Towarami takimi są na przykład papierosy, bądź alkohol.